Monday, June 13, 2011

AZAN DAN IQAMAT

Definisi Azan

Dari segi bahasa azan pada istilah bahasa ialah ‘memberitahu atau iklan. Dari segi syarak ialah perkataan yang tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang masuknya waktu solat fardu.

Definisi iqamat

Dari sudut bahasa ialah berdiri. Dari segi istilah, membangunkan orang yang hadir untuk melakukan solat dengan kalimat-kalimat tertentu. Iqamat ialah lafaz yang yang menunjukkan bahawa solat akan dimulai. Lafaznya sama dengan azan namun ia hanya diucapkan sekali sahaja kecuali ditambah di antara “Hayya ‘ala falah” dan “Allahu Akhbar Allaahu Akhbar” dengan kalimah “Qad qaamatish shalah” (2x)

Dalil disyariatkan azan berasaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah.

Dalil Al-Quran, firman Allah Taala yang bermaksud :

“Apabila kamu diseru untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat maka bersegeralah mengingati Allah dan tinggalkan jual beli”. (Al-Jumuah : 9)

Dalil As-Sunnah, Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :

“Apabila tiba waktu sembahyang maka salah seorang daripada kamu hendaklah melaungkan azan dan orang paling tua di kalangan kamu hendaklah menjadi Imam kepada kamu”. (Al-Bukhari (602) dan Muslim (674).

Azan telah disyariatkan pada tahun pertama Hijrah. Al-Bukhari (579) dan Muslim (377) telah meriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a. katanya :

“Ketika orang-orang Islam datng ke Madinah, mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan sembahyang. Ketika itu tidak ada orang yang menyeru (melaungkan azan) untuk menunaikannya. Pada suatu hari mereka berbincang mengenainya. Berkata sebahagian dari mereka : Gunakan loceng seperti loceng orang Nasrani. Sebahagian yang lain berkata : Gunakan ceropong seperti tanduk yang digunakan oleh orang Yahudi. Lalu Umar r.a. berkata : Mengapa kamu tidak menyuruh seseorang bangun menyeru untuk sembahyang. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda : “Wahai Bilal, bangun dan serulah untuk sembahyang”.

Lafaz-lafaz azan

 الله اكبر الله اكبر 4x
 اشهد ان لا اله الا الله 2x
 اشهد ان محمدا رسول الله 2x
 حي على الصلاة 2x
 حي على الفلاح 2x
 الصلاة خير من النوم 2x
 الله اكبر 4x
 لا اله الا الله 1x

lafaz iqamat

 الله اكبر الله اكبر

 اشهد ان لا اله الا الله
 اشهد ان محمد رسول الله
 حي على الصلاة
 حي على الفلاح
 قد قامت الصلاة (2X)
 الله اكبر الله اكبر
 لا اله الا الله

Hukum Azan

 Azan disunatkan ketika hendak mendirikan solat tidak kira solat fardu atau qadak.
 Sunat Muakkad ketika hendak mendirikan solat fardu.
 Solat sunat berjemaah selain solat fardu seperti solat gerhana matahari dan bulan, solat dua hari raya dan solat jenazah tidak disunatkan azan dan iqamah.
 Tetapi ketika hendak mendirikannya disebut
(sembahyang yang menghimpunkan)
 Al-Bukhari (1003) dan Muslim (910) telah meriwayatkan daripada Abdullah bin
Amru bin Al-As r.a katanya :

“Apabila berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah s.a.w lalu diseru dengan lafaz “AsShalatui Jamiah” (sembahyang yang menghimpunkan)”
Berdasarkan hadis di atas, maka semua solat sunat yang disunatkan mendirikannya secara berjemaah diqiaskan kepada solat gerhana matahari (iaitu menyeru dengan lafaz “AsShalatui Jamiah” ketika hendak mendirikannya.

Syarat-syarat sah azan

 Islam:
tidak sah azan bagi orang kafir.
 Mumayyiz:
tidak sah bagi kanak-kanak yang belum mumayyiz.
• Lelaki:
tidak sah bagi perempuan.
 Melafazkan kalimah-kalimah azan dengan tertib= melafazkan azan secara tidak tertib boleh dianggap mempermainkan ibadah azan dan mencacatkan seruan azan.
• Berturut-turut antara kalimah-kalimahnya tidak boleh terpisah lama antara satu kalimah dengan kalimah yang berikutnya.
 Meninggikan suara sekiranya azan tersebut untuk jemaah.
Individu: sunat ditinggikan suara di masjid yang tiada jemaah tetapi direndahkan jika masjid mempunyai jemaah agar mereka yang mendengar tidak menyangka bahawa telah masuk waktu solat berikutnya.
 Bagi jemaah perempuan tidak sunat melakukan azan kerana dibimbangi fitnah. Hanyan disunatkan iqamah untuk menyedarkan mereka yang hadir supaya bangkit mendirikan solat. Pada iqamah tidak ditinggikan suara. Dari Ibnu Umar r.a ia berkata :

“Tiada dibolehkan perempuan azan”.

Masuk waktu solat=Sabda Rasulullah s.aw :

“Apabila tiba waktu solat, maka azanlah salah seorang daripada kamu”.
Solat tidak berlaku kecuali masuk waktunya, dan azan dilaungkan bagi mengumumkan masuknya waktu. Oleh itu, ulama bersepakat mengatakan tidak sah azan sebelum masuk waktu kecuali pada solat Subuh. Ia harus diazankan pada separuh malam.

Sunat-sunat azan

Orang yang azan mukanya mengadap kiblab. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Makruh azan bagi orang yang berhadas. Orang berjunub lebih makruh melaungkan azan. Sabda Rasulullah s.a.w :

“Aku tidak suka mengingati dan menyebut Allah Azzawajalla melainkan dalam keadaan suci”. (Abu Daud (17) dan lainnya).

Azan dalam keadaan berdiri. Sabda Rasulullah s.a.w :

“Wahai Bilal, bangun dan serulah untuk solat”.

Memalingkan muka (bukan dada) ke kanan pada lafaz Hayya ‘alash shalah dan ke kiri pada lafaz Hayya ‘alal falah. Al-Bukhari (608) meriwayatkan bahawa Abu-Juhaifah r.a
berkata :

“Aku telah melihat Bilal melaungkan azan, lalu aku perhatikan mulutnya ke sini dan ke sini disebabkan azan iaitu memalingkan mukanya ke kiri dan ke kanan ketika menyebut Hayya ‘alash shalah dan Hayya ‘alal falah”.

Menyebut kalimah-kalimah azan dengan tartil yakni tenang, jelas dan betul. At-Tathwib ketika azan Subuh iaitu menyebut “AsShalatu khairu minan naum” Sebanyak dua kali selepas “Hayya ‘alal falah”. Bilal mempunyai suara yang elok dan merdu supaya hati pendengar menjadi lembut dan cenderung untuk menyahut seruan azan.
Pendengar azan disunatkan diam dan menelitinya serta mengucapkan apa yang dilafazkan oleh bilal. Dalilnya ialah Sabda Rasulullah s.a.w :

“Apabila kamu mendengar (seruan) azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dilafazkan oleh orang yang azan (bilal)”. (Al-Bukhari (586) dan Muslim (383).

Tujuan lain azan dan iqamat.

Mengazankan bayi yang baru lahir, maka disunatkan pula azan di sebelah telinganya yang kanan, dan diiqamatkan di sebelahnya yang kiri. Dari Abu Rafi’ r.a ia berkata :

“Pernah aku melihat Nabi s.a.w azan (sebagai) azan solat di telinga Hasan bin Ali ketika ia dilahirkan oleh Fatimah r.a”. (Abu Daud dan Tarmizi).

Dari Hasan bin Ali r.a ia berkata, bersabda Rasulullah s.aw :

“Sesiapa yang lahir baginya seorang anak lalu diazankan di telinganya yang
kanan dan dibacakan iqamat di telinganya yang kiri, maka tidaklah ia akan disakiti oleh Ummu Sibyan (jin)”. (Ibnu Suni).

Azan pada waktu perang, pada waktu kebakaran dan di belakang orang yang bermusafir.
Azan pada telinga orang yang berdukacita, orang yang jatuh, orang yang marah atau manusia yang menjadi liar perangainya dan juga orang yang dirasuk jin atau syaitan

Perbezaan azan dan iqamat.

 Lafaz azan diulang dua kali. Sedangkan iqamah hanyaa disebut sekali. Dalilnya ialah hadis Anas r.a disisi Al-Bukhari (580) dan Muslim (378) katanya :

“Bilal telah diperintahkan supaya menggenapkan azan (menyebut dua kali) dan mengganjilkan iqamah (menyebut sekali) kecuali pada lafaz “Qad qaamatish shala” (solat akan didirikan). Ia disebut dua kali”.

 Azan dilaungkan dengan perlahan-lahan, sementara iqamah disebut dengan cepat.
 Sesiapa yang meninggalkan solat dan ingin menqadakkannya, hanya perlu azan untuk solat pertama sahaja, manakala iqamah dilakukan setiap kali soalt fardu. Dalilnya :

“Nabi s.a.w telah menghimpunkan antara Maghrib dan Isyak di Muzdalifah dengan satu azan dan dua kali iqamah”. (Muslim (1218).

MUAFIQ DAN MASBUK

Definisi :

Makna Masbuk ialah makmum yang ketinggalan. Iaitu makmum yang tidak mendapat masa yang cukup untuk membaca al-Fatihah bersama imam.

Contoh dan gambaran Masbuk :

Ini disebabkan semasa ia masuk berjemaah imam sedang rukuk atau hampir-hampir akan rukuk. Orang yang berkeadaan begini sekiranya ia dapati imam sedang rukuk maka hendaklah ia terus bertakbir serta niat sekali dan setelah berdiri sebentar (lamanya dalam kadar bacaan Subhanallah) teruskanlah rukuk bersama imam.

Sekiranya dapat berhenti bersama imam semasa rukuk, maka itu dikira satu rakaat walaupun tidak membaca al-Fatihah kerana orang yang masbuk al-Fatihahnya di tanggung oleh Imam.

Sekiranya ia berkesempatan berdiri bersama imam dalam masa yang singkat, maka hendaklah ia membaca al-Fatihah sekadar mana yang dapat dan teruskan mengikut imam dalam rukuk dengan syarat dapat berhenti bersama dalam rukuk itu.

Makna muafiq pula ialah makmum yang mempunyai masa yang cukup bersama imam untuk membaca al-Fatihah dengan bacaan yang sederhana.

Contoh dan gambaran Muafiq:

Jika sekiranya muafik masih belum selesai membaca al-Fatihah sedangkan imam telah rukuk, maka hendaklah ia menghabiskan al-Fatihah itu sehingga imam selesai sujud dan bangun daripada sujud yang kedua.

Sekiranya makmum masih tidak selesai juga sedangkan imam sudah pun bangun berdiri ataupun duduk tahiyat akhir maka hendaklah makmum itu memilih sama ada berpisah dengan niat mufaraqah (berpisah) ataupun terus mengikut perbuatan imam dan rakaat itu tidak di ambil kira. Jika tidak berbuat salah satu antara kedua hal tersebut,maka batallah solatnya.

Hukum orang muawiq

1) Hukum bagi orang muwafiq dimaaf kepadanya tertinggal jarak tiga rukun yang panjang daripada imamnya.Tidak termasuk rukun yang pendek.

2) Contoh rukun panjang seperti rukuk dan sujud. Manakala rukun yang pendek seperti iktidal, duduk istirehat, duduk tasyahud awal dan duduk antara dua sujud.

Hukum orang yang masbuq

Ma’mum yang masbuq hukumnya dimaafkan meninggalkan bacaan fatihah, kerana fatihah yang belum dibaca atau sempat dibaca sebahagian sahaja oleh ma’mum itu dikira semuanya ditanggung oleh imamnya.

1) Dari Sahal bin Saad r.a bahawasanya Nabi SAW bersabda: “Imam yang menanggung pembacaan, apabila baik bacaannya maka pahalanya untuk dirinya dan untuk mereka (ma’mum), dan jika rosak bacaannya maka dosanya di atas dirinya sendiri dan bukan atas mereka”. (hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim)

2) Imam terlalu cepat membaca bacaan di dalam solat. Apabila ma’mum berdiri daripada sujudnya didapati imamnya sudah rukuk dan ia tidak sempat menghabiskan bacaan Al- Fatihah, maka hukumnya wajib ke atas ma’mum itu rukuk bersama-sama imamnya kerana ia seperti orang masbuq dan dia mendapat rakaat itu.

3) Jika seorang makmum masbuq rukuk terkemudian daripada imam sebab ia membaca al fatihah hingga imamnya bangkit daripada rukuk, maka luputlah rakaat itu dan wajib ke atasnya tambah satu lagi rakaat selepas salam imamnya.

Duduk Masbuq

Masbuq duduk mengikuti duduk imam. Sabda Nabi Muhammad S.A.W yang bermaksud:
"Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti" (HR.Al-Bukhari dan Muslim).
Makmum masbuq masih mendapat pahala berjemaah, apabila makmum dapat mengikutnya sebelum imam memberi salam. Akan tetapi makmum yang mengikuti dari mula mendapat ganjaran lebih banyak daripada makmum yang mengikuti kemudian.

ULUM AL-QURAN

PENDAHULUAN

Pengajian yang berkaitan dengan Ulum Al-Quran merupakan salah satu bidang yang penting untuk membolehkan seseorang itu memahami dan menghuraikan atau mentafsirkan apa yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri dengan baik dan sempurna.

Walaupun secara pasti dan secara secara tersusun pengajian dan penulisan serta pembukuan tentang Ulum Al-Quran baru disusun pada abad ke 3 Hijrah, namun sebenarnya ia telah bermula secara tidak langsung semenjak zaman Nabi, sahabat dan tabi’in. Cuma apa yang berlaku pada zaman tersebut, perbahasan tentang Ulum Al-Quran masih belum teratur dan berselerak.

Di kalangan sahabat yang alim dan terkenal dalam bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran ialah :

1. Khulafa’ al-Rasyidin
2. Ibn Abbas
3. Ibn Mas’ud
4. Ubai Ibn Ka’ab
5. Zaid Ibn Thabit
6. Abu Musa al-‘Asy’ari
7. Abdullah Ibn al-Zubir

Di kalangan Tabi’in yang alim dan terkenal dalam bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran ialah :

1. Qatadah
2. ‘Ata’ Ibn Yasar
3. Mujahid
4. Sa’id bin Jubair
5. Hasan al-Basri
6. Zaid bin Aslam


PENGERTIAN ULUM AL-QURAN

Pengertian Bahasa :

Pengertian Ulum Al-Quran menurut bahasa dan menurut makna idafi ialah :

• Perkataan Ulum adalah dalam lafaz jamak daripada perkataan ‘Ilm ( ( علم. Ia boleh ditakrifkan sebagai kefahaman muktamad yang menepati fakta sebenar. Sementara pengertian al-Quran pula ditakrifkan sebagai kalam Allah yang mu’jiz ( معجز ) yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, ditulis pada mashaf, yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya merupakan suatu ibadat.
• Ulum Al-Quran adalah segala ilmu yang berkaitan dengan al-Quran.

Pengertian Istilah :

Ulum Al-Quran menurut pengertian istilah telah diberikan dengan berbagai pengertian, antaranya ialah :

• Ulum Al-Quran ialah ilmu yang membahaskan tentang al-Quran, sama ada dari aspek penurunannya, bacaannya, sejarah pengumpulannya, penyusunannya, penulisan dan pentafsiran, i’jaz, nasikh mansukh, sebab-sebab turun ayat, i’rab serta gharib al-Quran.
• Menurut definisi yang diberikan oleh al-Zarqani, Ulum Al-Quran ialah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang al-Quran itu sendiri, sama ada dari segi penurunannya, pengumpulannya, pembacaannya, pentafsirannya, i’jaznya, nasikh mansukhnya dan semua perkara yang berkaitan dengan al-Quran.
• Menurut definisi yang diberikan imam al-Suyuty pula, Ulum Al-Quran ialah suatu bidang dan ruang lingkup ilmu yang membicarakan tentang al-Quran dari segi penurunannya, sanadnya, adabnya, maknanya, lafaznya dan lain-lain yang berkaitan dengannya.

Sebagai rumusannya, ungkapan Ulum Al-Quran membawa makna kefahaman sebenar berhubung denga al-Quran, yang meliputi Asbab al-Nuzul, Ayat Makkiah dan Madaniah, al-Nasikh dan Mansukh, cara bacaan, pengumpulan, penulisan dan berbagai aspek yang berkaitan dengan al-Quran.


TAHAP PERKEMBANGAN ULUM AL-QURAN

Dalam usaha untuk menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan Ulum Al-Quran, maka pada umumnya hal tersebut dapatlah ditinjau dalam tiga tahap, dengan menilai tahap yang dilalui oleh ilmu ini, iaitu :

1. Tahap Pertama : iaitu Tahap sebelum dituliskan dalam bentuk buku.

Rasulullah dan para sahabat merupakan orang dan golongan yan paling arif dan faham tentang isi kandungan al-Quran dan ilmu-ilmu yang bersangkutan dengannya. Walaupun begitu, kearifan dan kefahaman meraka terhadap al-Quran belum ditulis dan belum dikumpulkan dalam bentuk buku. Hal itu disebabkan mereka waktu itu tidak perlu dan tidak terdesak untuk berbuat demikian.

Pada masa sahabat tidak perlunya kepada pembukuan Ulum al-Quran jelas apabila kita teliti dan tinjau di mana Nabi orang pertama yang menerima wahyu daripada Allah. Antara lain, Allah sendiri yang melimpahkan rahmat-Nya kepada Nabi dengan cara mengumpulkan al-Quran di dalam dada Nabi, dan Baginda telah membacanya secara rahsia dan pengertian al-Quran.

Manakala para sahabat pula merupakan golongan yang terdiri daripada kalangan Arab Tulin. Justeru itu mereka dapat memahami ayat-ayat al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Seandainya timbul sebarang masalah dalam mamahami sesuatu ayat, mereka akan menemui Rasulullah dan meminta penjelasan tentang perkara itu. Selain dari itu, ada para sahabat yang tidak pandai menulis dan alat tulis pada masa itu berkurangan, ini merupakan salah satu faktor dan halangan untuk menulis dan membukukan ilmu tersebut. Konteks lain juga, ditambah dengan larangan Nabi kepada sahabat daripada menulis apa-apa yang Baginda sampaikan kepada mereka selain daripada al-Quran. Hal itu, kerana Baginda bimbang bercampur aduknya al-Quran dengan perkara lain.

Dengan itu dapatlah dirumuskan bahawa ilmu-ilmu mengenai al-Quran telah sedia ada dan tumbuh secara kukuh pada awal Islam. Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka ilmu tersebut disampaikan secara lisan sahaja.

2. Tahap Kedua : Tahap persediaan kearah penulisan bentuk buku

Pada zaman Saidana Uthman, mula berlaku percampuran di antara orang Arab dengan bangsa-bangsa lain. Keadaan tersebut menimbulkan kebimbangan akan terhakis keistimewaan keAraban bangsa Arab dan pada msa yang sama juga telah timbul perselisihan dalam membaca al-Quran. Oleh sebab itu, khalifah Uthman telah memerintahkan supaya al-Quran disalin di dalam satu mashaf yang rasmi. Tindakan Uthman itu telah dianggap meletakkan batu kepada satu ilmu yang dikenali sebagai Rasm al-Quran atau ilmu Rasm al-Uthmani.

Kemudiannya, Saidina Ali telah memerintahkan Abu Aswad al-Du’ali supaya mencipta beberapa kaedah nahu Bahasa Arab bagi memelihara keselamatan Bahasa Arab. Oleh itu juga bolehlah dikatakan dan dianggap bahawa Saidina Ali adalah orang pertama yang meletakkan asas bagi ilmu I’rab al-Quran.

Seterusnya pula, terdapat sejumlah para sahabat dan Tabi’in telah meletakkan asas bagi bidang ilmu Tafsir, Ilmu Asbab al-Nuzul, Ilmu al-Nasakh dan Mansukh, Ilmu Gharib al-Quran dan bidang-bidang lain yang bernaung di bawah Ulum Al-Quran. Diantara tokoh tersebut ialah keempat-empat khalifah al-Rasyidin, Ibn Abbas, Ibn Mas’ud, Mujahid, ‘Ikrimah dan al-Hasan al-Basri. Oleh itu, tempoh ini dianggap sebagai tahap persediaan kea rah pembukuan bidang Al-Quran.

3. Tahap Ketiga : Tahap penulisan dalam bentuk buku.

Pada kurun kedua Hijrah telah muncul sebagai kitab dalam berbagai bidang dalam kajian Ulum al-Quran. Bidang kajian pertama ialah ilmu Tafsir, kerana ia dianggap sebagai ibu kepada ilmu-ilmu yang ada hubungan dengan al-Quran.

Diantara kalangan penulis Tafsir yang terawal ialah Syu’bah al-Hajjaj (m. 160H), Sufian Ibn ‘Uyainah (m. 197H) dan Waki’ al-Jarrah (m. 197H). cara tafsiran meraka pula ialah dengan mengumpulkan segal pendapat para sahabat dan tabi’in. Kemudian muncul seorang ahli Tafsir yang terkenal iaitu Ibn Jarir al-Tabari yang telah menghasilkan sebuah kitab Tafsir yang cukup terkenal hingga hari ini. Penulisan dalam bidang Tafsir terus mendapat perhatian dari kalangan ulama hingga kini. Bidang-bidang lain yang berhubung dengan al-Quran, selain Tafsir juga dikarang secara berperingkat-peringkat.

Pada kurun ke-3 Hijrah, Ali Ibn al-Madini telah mengarang kitab Asbab al-Nuzul, Abu ‘Ubaid al-Qasim Ibn Salam (m.224H) telah menulis mengenai al-Nasakh dan al-Mansukh. Kemudian muncul penulis yang berkaitan khusus dengan Ulum al-Quran iaitu Ali Ibn Ibrahim Ibnu Said al-Khaufi (m. 439H) dengan kitabnya al-Burhan Fi Ulum al-Quran, Tahir al-Jazairi dengan kitab al-Tibyan Fi Ulum al-Quran dan Subhi al-Saleh dengan kitabnya Mahahith Fi Ulum al-Quran.

PENULISAN ULUM AL-QURAN DAN TOKOH ULAMA

Sebelum ini telah dibincangkan secar umum tahap perkembangan Ulum al-Quran yang juga secara tidak langsung menyentuh tentang penulisannya. Di sini akan dibincangkan secara khusus dan teperinci berkaitan dengan Sejarah Pertumbuhan, Penulisan dan Perkembangan Ulum al-Quran serta tokoh ulama yang memberi sumbangan terhadap perkembangan Ulum al-Quran. Perkembangan tersebut dapat dibahagikan kepada beberapa peringkat dan zaman sebagaimana berikut iaitu :

Abad satu dan dua

Semasa hayat Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, Ulum Al-Quran belum disusun dan ditulis lagi, kerana waktu itu tidak timbul banyak masalah. Pada masa itu uamt Islam dapat merujuk terus kepada Rasulullah dan sentiasa mendampingi Baginda serta al-Quran dalam bahasa mereka.

Pada masa pemerintahan Saidina Uthman, berlaku perselisihan bacaan, menyebabkan beliau mengambil inisiatif supaya al-Quran ditulis dalam satu mashaf dengan bentuk tulisan yang dikenali dengan Mashaf Rasm Uthmani dan dihantar ke wilayah-wilayah Islam.

Pada masa pemerintahan Saidina Ali, semakin ramai orang bukan berbangsa Arab memeluk Islam. Disebabkan mereka tidak tahu tentang ‘Irab ( اعراب), nahu dan bahasa Arab, tambahan pula al-Quran belum mempunyai baris, titik dan tanda bacaan menyebabkan berlaku kesilapan bacaan. Justeru itu, Khalifah Ali memerintahkan Abu al-Aswad al-Du’ali menyusun kaedah bahasa Arab. Oleh itu, lahirlah Ilmu Nahu dan Ilmu ‘Irab al-Quran.

Sebagai rumusannya, pada abad 1 dan 2 Hijrah muncul Ilmu Tafsir, Ilmu Sebab Nuzul, Makki Madani juga Nasikh dan Mansukh. Antara ulama Ulum al-Quran yang muncul pada abad 1 dan 2 :

a. Tokoh Abad Pertama

Diantara tokoh Ulum al-Quran abad pertama ialah :
i. Kalangan sahabat ialah Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas’ud, Zaid bin Abdullah bin al-Zubair.
ii. Kalangan Tabi’in ialah Mujahid, Qatadah, ‘Ikrimah dan Hasan al-Basri.
iii. Kalangan Tabi’ al Tabi’in ialah Imam Malik bin Anas.

b. Tokoh Abad Kedua

Diantara tokoh abad kedua yang menyusun kitab Tafsir ialah :
i. Syu’bah bin al-Hajjaj
ii. Sufian bin ‘Uyainah
iii. Waki’ bin al-Jarrah

Abad tiga dan empat

Pada abad ini ilmu Tafsir yang dirintis sebelumnya telah dikembangkan, maka terbentuklah ilmu-ilmu al-Quran yang lain.

a. Tokoh Abad Ketiga

Pada abad ketiga, diantara ulama yang menyusun ilmu Tafsir dan ilmu al-Quran lain adalah :
i. Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam telah menyusun ilmu Nasikh dan Mansukh serta ilmu Qiraat.
ii. Ali al-Madani telah menyusun ilmu Sebab Nuzul.
iii. Muhammad bin Ayub al-Dirris telah menyusun ilmu Makkiah dan Madaniah.


b. Tokoh Abad Keempat

Pada abad keempat pula, lahir ulama yang menyusun kitab Ulum al-Quran dan Gharib al-Quran. Antaranya :
i. Abu Bakar al-Sijistani menyusun ilmu Gharib al-Quran.
ii. Muhammad Ali al-Adwafi menyusun kitab al-Istighna’ Fi Ulum Al-Quran
(الاءستغناء في علوم القرءان)

Abad lima dan enam

Mengikut sejarah, pada abad kelima inilah Ulum al-Quran mula berkembang dan tersebar dengan pesat. Orang yang paling berjasa dan bertanggungjawab menyebarkan ilmu tersebut ialah Ali bin Ibrahim bin Said al-Khaufi yang Berjaya menyusun kitab tentang I’rab al-Quran dan kitab al-Burhan Fi Ulum al-Quran (البرهان في علوم القرءان).

a. Tokoh Abad Kelima

Antara tokoh abad kelima yang menyusun kitab Ulum al-Quran ialah :
i. Abu ‘Amr al-Dani. Beliau telah menyusun kitab tentang ilmu Qiraat, iaitu kitab yang diberi nama al-Taisir Fi al-Qiraat al-Sab’i التيسير في القراءة السبعي)) dan kitab al-Muhkam Fi al-Nuqat (المحكم في النقات).

b. Tokoh Abad Keenam

Pada abad keenam pula lahir tokoh ulama yang mengembangkan Ulum al-Quran lain, iaitu yang berkaitan dengan ilmu Mubham al-Quran علم مبهم القرءان)), antaranya adalah :
i. Abu al-Qasim Abdul Rahman al-Suhaili yang menyusun kitab Mubham al-Quran
مبهم القرءان)).
ii. Ibn al-Jauzi yang menulis kitab Funun al-Afnan Fi Ulum al-Quran
(فنون الأفنان في علوم القرءان).

Abad tujuh dan lapan

Abad ini ilmu al-Quran terus berkembang hingga membangkitkan usaha menyusun ilmu Majaz al-Quran (علم مجاز القرءان) oleh ulama terkenal.

a. Tokoh Abad Ketujuh

Tokoh ulama abad ketujuh yang mengembangkan serta menyusun ilmu Majaz al-Quran ialah :
i. Ibn Abd. Al-Salam yang menyusun kitab ‘Ilm Majaz al-Quran ( علم مجاز القرءان ).
ii. Abu Syamah yang berjaya menyusun kitab al-Mursyid al-Wajiz Fi ma Yata’llaq Bi al-Quran المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرءان ))

b. Tokoh Abad Kelapan

Tokoh Ulama abad kelapan pula menyusun ilmu-ilmu lain tentang al-Quran, seperti Ilmu Badi’ dan Balaghah. Antara mereka ialah:
i. Ibn Abi al-Isba’ yang menyusun kitab tentang ilmu Badi’ dan keindahan bahasa al-Quran.
ii. Ibn al-Qayyim yang menyusun ilmu tentang sumpah yang terdapat dalam al-Quran.
iii. Abu Hasan al-Mawardi berjaya menyusun ilmu tentang perumpamaan dan bandingan yang terdapat dalam al-Quran.

Abad kesembilan dan kesepuluh

Pada abad ini Ulum al-Quran terus maju dan mencapai kemuncak perkembangan serta kesempurnaan. Hal tersebut kerana kelahiran ramai tokoh baru dan ekoran usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama sebelumnya.

a. Tokoh Abad Kesembilan

Antara ualam terkemukakan abad kesembilan yang Berjaya menyusun kitab Ulum al-Quran dengan lengkap antaranya ialah:
i. Jalaluddin al-Bulqini yang menyusun kitab Mawaqi’ al-Ulum Min Mawaqi’al-Nujum (مواقع العلوم من مواقع)
ii. Muhammad bin Sulaiman al-Kafiyaji yang menyusun kitab al-Taysir Fi Qawa’id al-Tafsir (التيسير في قواعد التفسير)

b. Tokoh Abad Kesepuluh

Manakala tokoh ulama Ulum al-Quran abad kesepuluh pula terkenal dan memberi sumbangan besar antaranya ialah:
i. Imam al-Suyuthi yang menyusun kitab al-Takhbir Fi Ulum al-Tafsir (التخبير في علوم التفسير) dan kitab al-Itqan Fi Ulum al-Quran (الإتقان في علوم القرءان).

Setelah kematian Imam al-Suyuthi pada tahun 911 Hijrah, penyusunan, penulisan dan perkembangan Ulum al-Quran menjadi malap dan terhenti hingga abad ke-13 Hijrah. Dimana dalam jarak tiga abad tersebut, ulama lebih banyak menumpukan kepada penyebaran Ulum al-Quran yang telah disusun oleh ulama sebelumnya.

Abad Keempat Belas

Pada abad ke-14 Hijrah telah bangkit dan muncul semula ulama dan tokoh-tokoh yang menyusun berbagai-bagai kitab tentang Ulum al-Quran meliputi berbagai-bagai bidang dan aspek dengan lengkap, antara mereka ialah:

a. Jamaluddin al-Qasimi yang menyusun kitab Mahasin al-Ta’wil (محاسن التأويل)
b. Tahir al-Jazairi berjaya menyusun kitab al-Tibyan Fi Ulum al-Quran (التبيا في علوم القرءان)
c. Muhammad ‘Abd al-‘Azim al-Zarqani yang menyusun kitab Manahil al-‘Irfan Fi ‘Ulum al-Quran (مناهل العرفان في علوم القرءان)
d. Muhammad Shadiq al-Rafi’i yang menyusun kitab I’jaz al-Quran (إعجاز القرءان)

BIDANG DAN SKOP PERBAHASAN ULUM AL-QURAN

Adapun perbahasan yang berkaitan dengan Ulum al-Quran secara umumnya dengan meliputi bidang-bidang berikut iaitu :

1. Ilmu Tafsir dan Ta’wil
2. Ilmu I’rab al-Quran
3. Ilmu Qira’at
4. Ilmu Nasakh dan Mansukh
5. Ilmu Sebab Nuzul
6. Ilmu Makki dan Madani
7. Ilmu Fada’il al-Quran
8. Ilmu Nuzul al-Quran
9. Ilmu Gharib al-Quran
10. Ilmu Amthal al-Quran
11. Ilmu Majaz al-Quran
12. Ilmu Abat Muhkamat dan Mutasyabihat
13. Ilmu Jadal al-Quran
14. Ilmu Aqsam al-Quran


FAEDAH MEMPELAJARI ULUM AL-QURAN

Mempelajari serta memahami Ulum al-Quran memberi faedah yang besar kepada individu dan masyarakat, antaranya :
1. Dapat menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan yang terdapat dalam al-Quran.
2. Dapat menambahkan keyakinan kepada pengkaji al-Quran bahawa ia merupakan sebuah kitab suci daripada Allah dan bukannya ciptaan manusia.
3. Dapat mengetahui sejarah dan perkembangan al-Quran semenjak ia diturunkan sampai sekarang, di mana jalan penyampaiannya adalah adalah secara mutawatir.
4. Dapat membantu pengkaji untuk memahami kandungan al-Quran serta mengeluarkan hukum daripadanya.
5. Dapat mempelajari ilmu serta Nasikh dan Mansukh, Asbab al-Nuzul dan perkara yang berkaitan al-Quran.
6. Untuk memahami Kalam Allah atau al-Quran sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah, para sahabat dan tabi’in.
7. Untuk mengetahui metod ahli Tafsir mentafsir al-Quran.
8. Mengetahui keistimewaan ahli Tafsir dalam mentafsirkan ayat-ayat al-Quran.
9. Dapat mentafsir al-Quran dengan baik.

SUNAN ABU DAUD

PARA ULAMA AHLUL HADITS

BIOGRAFI AHLUL HADITS, PARA SAHABAT, TABI’IN DAN TABIUT TABI’IN BESERTA KELUARGA RASULULLAH صلى ا لله عليه وسلم

Imam Abu Dawud

Beliau lahir sebagai seorang ahli urusan hadits, juga dalam masalah fiqh dan ushul serta masyhur akan kewara’annya dan kezuhudannya. Kefaqihan beliau terlihat ketika mengkritik sejumlah hadits yang bertalian dengan hukum, selain itu terlihat dalam penjelasan bab-bab fiqih atas sejumlah karyanya, seperti Sunan Abu Dawud.
Al-Imam al-Muhaddist Abu Dawud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Bashrah. Sepanjang sejarah telah muncul para pakar hadist yang berusaha menggali makna hadist dalam berbagai sudut pandang dengan metoda pendekatan dan sistem yang berbeda, sehingga dengan upaya yang sangat berharga itu mereka telah membuka jalan bagi generasi selanjutnya guna memahami as-Sunnah dengan baik dan benar.

Di samping itu, mereka pun telah bersusah payah menghimpun hadits-hadits yang dipersilisihkan dan menyelaraskan di antara hadits yang tampak saling menyelisihi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kewibawaan dari hadits dan sunnah secara umum. Abu Muhammad bin Qutaibah (wafat 267 H) dengan kitab beliau Ta’wil Mukhtalaf al-Hadits telah membatah habis pandangan kaum Mu’tazilah yang mempertentangkan beberapa hadits dengan al-Quran maupun dengan rasio mereka.
Selanjutnya upaya untuk memilahkan hadits dari khabar-khabar lainnya yang merupakan hadits palsu maupun yang lemah terus dilanjutkan sampai dengan kurun al-Imam Bukhari dan beberapa penyusun sunan dan lainnya. Salah satu kitab yang terkenal adalah yang disusun oleh Imam Abu Dawud yaitu sunan Abu Dawud. Kitab ini memuat 4800 hadits terseleksi dari 50.000 hadits.

Beliau sudah berkecimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H, beliau sudah berada di baghdad. Kemudian mengunjungi berbagai negeri untuk memetik langsung ilmu dari sumbernya. Beliau langsung berguru selama bertahun-tahun. Diantara guru-gurunya adalah Imam Ahmad bin Hambal, al-Qa’nabi, Abu Amr adh-Dhariri, Abu Walid ath-Thayalisi, Sulaiman bin Harb, Abu Zakariya Yahya bin Ma’in, Abu Khaitsamah, Zuhair bin Harb, ad-Darimi, Abu Ustman Sa’id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain.

Sebagai ahli hukum, Abu Dawud pernah berkata: Cukuplah manusia dengan empat hadist, yaitu: Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya; termasuk kebagusan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat; tidaklah keadaan seorang mukmin itu menjadi mukmin, hingga ia ridho terhadap saudaranya apa yang ia ridho terhadap dirinya sendiri; yang halal sudah jelas dan yang harampun sudah jelas pula, sedangkan diantara keduanya adalah syubhat.

Beliau menciptakan karya-karya yang bermutu, baik dalam bidang fiqh, ushul,tauhid dan terutama hadits. Kitab sunan beliaulah yang paling banyak menarik perhatian, dan merupakan salah satu diantara kompilasi hadits hukum yang paling menonjol saat ini. Tentang kualitasnya ini Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah berkata: Kitab sunannya Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats as-sijistani rahimahullah adalah kitab Islam yang topiknya tersebut Allah telah mengkhususkan dia dengan sunannya, di dalam banyak pembahasan yang bisa menjadi hukum diantara ahli Islam, maka kepadanya hendaklah para mushannif mengambil hukum, kepadanya hendaklah para muhaqqiq merasa ridho, karena sesungguhnya ia telah mengumpulkan sejumlah hadits ahkam, dan menyusunnya dengan sebagus-bagus susunan, serta mengaturnya dengan sebaik-baik aturan bersama dengan kerapnya kehati-hatian sikapnya dengan membuang sejumlah hadits dari para perawi majruhin dan dhu’afa. Semoga Allah melimpahkan rahmat atas mereka dan mem- berikannya pula atas para pelanjutnya.

THABAT WA MURUNAH

PENGENALAN

Islam telah meletakkan pelbagai perkara yang merangkumi kehidupan manusia seterusnya menjadi panduan umat Islam di dunia. Islam telah menerapkan unsur-unsur wasatiyyah iaitu kesederhanaan dalam kehidupan umatnya. Ini jelas dibuktikan melalui penekanan keseimbangan antara ketetapan (Thabat- constancy) dan keanjalan (Murunah-flexibility) yang merupakan salah-satu ciri-ciri kesederhanaan. Keseimbangan antara al-Thabat dan al- Murunah merupakan fenomena wasatiyyah yang menjadi keistimewaan Islam seterusnya membezakan masyarakat Islam dengan masyarakat lain. Islam menyepadukan antara keduanya dengan meletakkan setiap satunya pada tempat yang tepat (Yusuf al- Qardhawi, 2000:293).

Dalam membicarakan aqidah Islam pula, penegasan terhadap aspek ketetapan (al- Thabat) ini merujuk kepada sesuatu yang amat nyata. Apabila dikatakan bahawa Allah itu “Esa” maka kefahaman tersebut akan kekal dan tidak akan berubah selama-lamanya seterusnya wajib dipercayai dan diyakini oleh umat Islam. Kefahaman ini juga termaktub dalam Rukun Iman yang menjadi pedoman umat Islam selama-lamanya. Hujah ini dikuatkan lagi melalui firman- firman Allah s.w.t. yang bermaksud “ Dan Tuhanmu (yang besar) adalah Tuhan yang satu (Esa) tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang”.(al-Baqarah 2:163)

Justeru, terdapat ciri-ciri al- Thabat dan al- Murunah yang jelas dalam ibadat-ibadat ini. Syahadah, solat, puasa, zakat dan haji ialah Rukun Islam dan semua ibadat tersebut adalah al- Thabat kerana ibadah ini dilakukan sehingga kiamat dan cara melaksanakannya tidak berubah. Walaubagaimanapun terdapat unsur-unsur al- Murunah dalam ibadat tersebut. Syahadah tidak semestinya dilafazkan dengan terang dan jelas. Orang bisu melaksanakannya dengan isyarat. Solat pada asalnya perlu dilakukan dengan berdiri betul tetapi boleh ditunaikan dengan duduk, baring dan sebagainya jika uzur. Solat empat rakaat boleh ditunaikan dua rakaat sahaja (qasar) ketika perjalanan jauh atau dihimpunkan (jama’) dua waktu ditunaikan kedua-duanya dalam satu waktu sahaja. Ini jelas menunjukkan bahawa ibadat solat perlu dilakukan dalam apa keadaan sekalipun. Puasa pula boleh ditinggal sekiranya uzur tetapi wajib diqadakan selepas sihat. Menunaikan zakat hanya wajib apabila cukup rukun syaratnya manakala ibadat haji boleh ditunaikan oleh orang lain sekiranya uzur atau waris ingin menunaikan ibadah tersebut bagi ahli keluarganya yang sudah meninggal dunia. (Haron Din, 1992:113 dan114).

1. Thabat wa Murunah (Tetap dan anjal)

Perkataan al- Thabat bermaksud tetap dan mantap. Al- Murunah pula bermaksud anjal, boleh dilentur, menerima perubahan dan boleh disesuaikan. Ini menunjukkan bahawa kedua-dua unsur tersebut terdapat dalam tasawur Islam yang bermaksud Islam itu bersifat al- Thabat tetapi dalam masa yang sama bersifat al- Murunah. Dalam erti kata lain, ia bersifat tetap dan mantap tetapi boleh dilentur serta tidak berubah tetapi boleh disesuaikan. Kelenturan pula pada cara pendekatan. Tetap pada prinsip asal dan hukum-hukum Qat’inya tetapi lembut dan mudah dilentur pada ranting-ranting dan cabangnya. Kukuh dan istiqamah pada urusan-urusan dengan Allah. Lembut pada urusan keduniaan seperti yang disebut oleh Rasulullah s.a.w dalam hadisnya yang bermaksud “ Kamu lebih mengetahui dengan urusan-urusan dunia kamu” (Haron Din, 1992).

Menurut Yusuf al-Qardawi (2000), konsep ketetapan (al-Thabat )dan keanjalan (al-Murunah) dalam Syariat Islam ialah :
• Tetap pada tujuan dan matlamatnya tetapi anjal pada sarana dan bentuknya.
• Tetap pada dasar dan kaedah-kaedah umumnya tetapi anjal pada perkara-perkara cabang serta juzuk-juzuknya.
• Tetap pada nilai keagamaan dan akhlak tetapi anjal pada urusan keduniaan dan ilmu Pengatahuan.

Di antara keistimewaan Islam ialah ia bersifat tetap, sama ada dari prinsip ‘Aqidah atau Syariah. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya ia adalah anjal iaitu boleh berubah. Dari aspek ‘Aqidah misalnya, kita tetap meyakini keesaan Allah s.w.t. dan haram serta boleh membawa kepada murtad jika seseorang Islam itu tunduk kepada berhala. Tetapi dalam keadaan terpaksa ia melakukannya sedangkan hatinya tetap mentauhidkan kepada Allah s.w.t., maka ia tidak berdosa dan tidak jatuh agamanya.

Dalam aspek syari’ah misalnya, kita diharamkan memakan bangkai dan apa-apa lagi yang diharamkan. Jika terpaksa kerana kelaparan, maka pada masa itu tidaklah berdosa kerana ia bertjuan hendak menyelamatkan nyawa.

2. Pengertian Murunah

Murunah bermaksud luwes atau anjal iaitu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w boleh berubah mengikut kesesuaian, namun prinsip asasnya masih tetap. Ajaran Islam juga adalah mudah dan tidak menyusahkan penganutnya.
Hal ini bermakna, Islam member kelonggaran dan kemudahan kepada umatnya melaksanakan perintah Allah s.w.t. Kelonggaran tersebut melibatkan perkara-perkara furuk atau cabang atau perkara yang dinyatakan secara umum mengikut batasannya.

Maksudnya :

“ Oleh itu maka (tetapkanlah kepercayaanmu) bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan, ( sekali lagi ditegaskan ); bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran, pasti disertai kemudahan ” (surah al-Insyiraah ayat 5-6 )

3. Prinsip Murunah

3.1 Islam agama yang mudah

a) Allah s.w.t Maha Mengatahui kemampuan dan keupayaan manusia melaksanakan perintah-Nya. Oleh sebab itu Islam menetapkan hokum dan aktif yang bersesuaian engan kemampuan manusia. Contohnya dalam perlaksanaan hokum wajib, ia ditetapkan pada tahap minimum yang mampu dilakukan oleh manusia.
b) Islam memberi kelonggaran dan kemudahan kepada umatnya melaksanakan perintah Allah s.w.t, namun kelonggaran itu mestilah mengikut batas-batas yang ditetapkan. Contohnya, kewajipan menutup aurat, seseorang itu wajib menutup auratnya, namun Islam memberi kemudahan kepada umatnya mempelbagaikan fesyen asalkan tidak terkeluar daripada batas-batasnya. Demikian juga Rasulullah s.a.w ketika menyampaikan dakwah pada peringkat permulaan, baginda tidak terus mewajibkan sesuatu, bahkan menyampaikan dakwahnya secara berhikmah, toleransi, bertolak ansur dan memahami sesuatu keadaan.
c) Islam adalah agama yang mudah. Oleh sebab itu Islam tidak membebankan penganutnya debgan amalan yang berat dan sukar dilaksanakan. Contohnya, ibadat puasa dalam bulan Ramadhan, hanya dilakukan pada waktu siang sahaja dan boleh ditinggalkan kemudian diqadakan jika keuzuran. Begitu juga kewajipan melakukan ibadat haji hanya sekali seumur hidup hidup dan hanya bagi yang berkemampuan sahaja.

Maksudnya :

“Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepada mereka..” ( surah al-Nur ayat 31 )

3.2 Dilaksanakan mengikut keadaan dan kemampuan

a) Allah s.w.t amat prihatin terhadap kemampuan hamba-Nya melaksanakan perintah-Nya. Oleh sebab itu Islam memberi kelonggaran kepada penganutnya melaksanakan ibadat wajib seperti solat, puasa, zakat ataupun haji mengikut keadaan dan kemampuan mereka.
b) Ibadat solat lima waktu tetap wajib dikerjakan walaupun seseorang itu sakit, musafir dan tiada air untuk berwuduk. Namun Islam member kelonggaran seperti jika kamu sakit dalam keadaan duduk, baring atau solat jamak atau qasar bagi musafir dan bertayammum jiak tiada air. Demikian juga ibadat puasa, boleh ditinggalkan jika keuzuran kemudian diqadakan pada hari lain.
c) Islam juga menggalakkan umatnya bekerja dan berusaha bersungguh-sungguh tanpa meninggalkan kewajipan kepada Allah s.w.t dan yang lain. Mencari harta kekayaan juga dibenarkan namun dilarang mencari harta secara haram.

Maksudnya :

“ …Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air ( untuk mandi atau berwuduk ), hendaklah kamu bertayammum dengan tanah-debu yang suci…”(surah an-Nisa’ ayat 43)

4. Kelebihan Bersifat Murunah

Sifat ajaran Islam yang tetap tidak berubah pada prinsip dan asasnya tetapi terdapat kelonggaran pada cabang dan furuk telah membuka ruang yang luas untuk kemajuan.
Hakikat ini membuktikan bahawa ajaran Islam sesuai pada setiap zaman. Hal ini juga bermakna Islam mengiktiraf pemikiran dan pendapat manusia kerana pada perkara cabang dan furuk ini manusia boleh menjana pemkiran untuk memajukan umat.

4.1 Antara kelebihan sifat murunah :

a) Menunjukkan bahawa Islam bersifat toleransi, bertolak ansur dan berhikmah
b) Dapat menarik minat orang bukan Islam untuk memahami dan mempelajari ajaran Islam
c) Menggalakkan umat Islam mentaati dan melaksanakan perintah Allah s.w.t dengan sempurna
d) Memudahkan umat Islam melaksanakan perintah Allah s.w.t walaupun meraka berada dalam sebarang keadaan dan situasi
e) Memastikan kesinambungan Islam dan ajarannya di dunia ini
f) Menggalakkan manusia menjana akal fikiran dan memberi pendapat selagi tidak bertentangan dengan ketetapan Allah s.w.t.
g) Membuktikan bahawa Islam tidak membebankan penganutnya dengan amalan berat dan sukar dilaksanakan

5. Pengertian Thabat

Thabat bermaksud tetap dan teguh serta tidak berubah. Hal ini bermakna dalam ajaran Islam ada perkara-perkara yang dinyatakan secara tetap atau qat’ie, tidak boleh dipinda atau diubah dasar, prinsip dan perlaksanaannya.

6. Prinsip-prinsip Ajaran Islam Yang Tetap Tidak Berubah

6.1 Akidah

a) Akidah ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah s.w.t Tuhan Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Kita wajib menyakini Allah s.w.t sebagai Rabb iaitu mengakui dengan sepenuh hati bahawa Allah s.w.t sahajalah yang memiliki, menurunkan rezki, mencipta dan mentadbir ala mini dan seluruh makhluk dan mengakui bahawa hanya Allah s.w.t yang layak disembah, ditaati, dan dipatuhi secara mutlak.
b) Dalam keyakinan ini tidak ada kelonggaran dan toleransi dengan sebarang unsur-unsur syirik yang boleh merosakkan kepercayaan kepada Allah s.w.t seperti mempercayai kuasa lain mampu menyaingi kuasa Allah s.w.t atau menyembah sesuatu selain daripada Allah s.w.t.
c) Konsep thabat dalam akidah dapat dilihat dalam kisah Rasulullah s.a.w yang ditawarkan dengan pelbagai hadiah agar baginda bertoleransi dengan kepercayaan musyrikin Makkah, namun baginda tetap dengan keyakinannya.

Maksudnya :
“ Dan aku bukan penyembah apa yang kamu sembah. Dan bukan penyembah apa yang aku sembah. Untuk kamu agama kamu dan untukku agamaku”

6.2 Ibadat

a) Dalam ibadat wajib seperti solat fardu, puasa di bulan Ramadhan, haji dan zakat tidak ada toleransi dalam rukun, syarat sah dan waktu perlaksanaannya. Perkara tersebut tetap tidak berubah kerana telah ditetapkan oleh Allah s.w.t.
b) Ibadat solat telah ditetapkan lima waktu sehari semalam dan tidak boleh dikurangkan jumlahnya. Ibadat puasa telah ditetapkan dalam blan Ramadhan dan tidak boleh dilakukan dalam bulan-bulan lain. Begitu juga ibadat haji dan zakat telah ditetapkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang tidak boleh diubah.
c) Kita wajib menunaikan ibadat wajib ini walau dalam situasi dan keadaan apa sekalipun. Ketetapan ini tidak membebankan hamba-Nya ia mampu dilakukan oleh manusia.

Maksudnya :

“ Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan keatas orang-orang yang terdahulu daripada kamu supaya kamu bertaqwa”
( surah al-Baqarah ayat 183)

6.3 Ketetapan Syariah

a) Syariah Islam telah menetapkan pelbagai hukum untuk mengatur kehidupan manusia seperti hukum wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Demikian juga dalam hukum jenayah, Islam telah menetapkan hukuman tertentu mengikut kesalahan. Ketetapan ini tidak berubah sehinggalah hari kiamat.
b) Hukun halal dan haram sesuatu perkara seperti riba, monopoli, makanan haram, dan rasuah tidak boleh diubah hukum haramnya. Begitu juga hukum jenayah yang meliputi hukum qisas, hudud, dan takzir tidak boleh diubah sama ada ditambah atau dikurangkan perlaksanaan hukumannya. Contohnya hukuman terhadap pencuri telah ditetapkan potong tangannya dan penzina yang belum berkahwin ditetapkan seratus kali sebat. Perlaksanaan hukuman ini tidak boleh dikurangkan atau diubah mengikut budi bicara seseorang.

Maksudnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan dan mengambil riba dengan berlipat kali ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjaya” ( surah al-Imran ayat 130 )

7. Aspek al- Thabat dan al- Murunah dalam pendidikan berteraskan Islam

Aspek al- Thabat dan al- Murunah ini juga boleh disesuaikan dalam pendidikan berteraskan Islam (PBI). Penyelidikan berteraskan Islam perlu berdasarkan pembinaan tasawur Islam (al- Thabat). Walaubagaimanapun, memandangkan belum wujud kaedah penyelidikan Islam yang khusus, teknik penyelidikan lazim boleh digunakan buat sementara waktu selagi tidak bertentangan dengan prinsip yang digariskan oleh agama Islam (al- Murunah). Penyelidikan berteraskan Islam menjadi pemangkin kepada pembangunan berteraskan Islam. Perkara ini dikuatkan lagi dengan hujah Muhammad Syukri Salleh (2003:23), yang mengatakan bahawa matlamat pembangunan adalah mencapai keredhaan Allah. Oleh sebab itu, proses penyelidikan dalam pendidikan Islam perlu dijalankan secara berterusan agar Islam mempunyai set penyelidikan dan pembangunan berteraskan Islam yang tulen, kukuh dan seimbang seterusnya mendapat keredhaan Allah.

Aspek al- Thabat dan al- Murunah juga dapat dilihat dalam melalui peranan Rasulullah s.a.w terhadap perkara yang berkaitan dengan wahyu, agama, akidah dan akhlak. Fenomena ini membuktikan bahawa ciri-ciri al- Thabat dan al- Murunah juga diadaptasi oleh Rasulullah s.a.w. semasa menyebarkan dakwahnya. Contohnya ialah ketegasan Rasulullah s.a.w. menolak dengan keras tindakan orang kafir yang menawarkan kepada Baginda agar Baginda bertolak ansur dengan mereka dengan menerima sebahagian ibadat mereka dan mereka menerima sebahagian ibadat Baginda. Di samping itu, orang kafir tersebut meminta Baginda menyembah tuhan mereka dan dalam masa yang sama mereka menyembah Allah walaupun hanya sekali. Namun begitu, Rasulullah s.a.w. tetap bertegas (al- Thabat) dengan pendirian Baginda dan ketegasan Baginda dipaparkan dalam surah yang dan menolak tawar-menawar tersebut. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:

“ Katakanlah (wahai Muhammad): “Hai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah. Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat. Dan kamu pula tidak mahu beribadat sacara aku beribadat. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku ”. (al- Kafirun109: 1-6)

8. Perkaitan Antara Murunah Dan Thabat

Allah s.w.t Maha Mengatahui kekuatan dan kelemahan manusia, justeru itu Dia tidak menetapkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh hamba-Nya. Oleh itu ajaran Islam yang diturunkan kepada manusia mampu dilaksanakan.
Allah s.w.t menetapkan bahawa prinsip dan asas ajaran Islam tetp tidak berubah untuk menjamin kemuliaan dan mengatur kehidupan manusia. Manakala terdapat kelonggaran pada cabang dan furuk untuk memudahkan umat Islam melaksanakan perintah Allah s.w.t walaupun mereka berada dalam sebarang keadaan dan situasi dan memastikan kesinambungan Islam dan ajarannya.
Islam telah menetapkan asas dalam semua perkara di dunia ini. Asas ini tetap dan tidak akan berubah dan terserahlah kepada manusia untuk melaksanakan mengikut garis panduannya. Contohnya, Islan menggalakkan umatnya untuk berniaga, tetapi dilarang mengamal, mengambil riba dan penindasan. Islam juga mewajibkan umatnya menuntut ilmu tetapi tidak boleh menyalahgunakannya.
Segala sesuatu yang berkaitan dengan akidah Islam tidak pernah diubah atau dipinda merupakan ciri-ciri al- Thabat (Haron Din, 1992). Ini menunjukkan bahawa Allah ialah tuhan sama yang disembah dari zaman Nabi Adam a.s seterusnya pada zaman Nabi Muhammad s.a.w sehingga kini dan selama-lamanya. Hal demikian jelas menunjukkan bahawa Allah ialah Tuhan yang “Esa”, tidak akan berubah atau berganti. Bermula dari sifat Allah s.w.t. yang al- Thabat tersebut lahirlah perintah-perintah beribadat kepada manusia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. yang menjadi pelengkap kepada kehidupan beragama.
Hakikatnya, sifat murunah dan thabat ini membuktikan bahawa ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia dan mengiktiraf pemikiran dan pendapat manusia.

Saturday, April 2, 2011

ADAB IMAM DAN MAKMUM

Definisi Imam dan Jama’ah.

Imam adalah seorang pemimpin. Beliau adalah individu yang di lantik sebagai pemimpin bagi memimpin jemaah ketika melakukan ibadah solat atau amal kebaikan. Mereka juga yang akan diberikan kepercayaan menjadi pemimpin untuk memimpin ke jalan yang benar.
Orang yang layak menjadi Imam ialah orang yang baik bacaan al-Qur’annya dan tiada keraguan dalam bacaan. Serta orang itu juga mestilah berpengetahuan luas tentang agama. Dan lebih awal berhijrah yang bermaksud lebih berumur, dan berpengetahuan yang lebih mendalam tentang agama islam.
Definisi Jama’ah.
Sebahagian ulama mengatakan hukum berjemaah fardu ain manakala sebahagian yang lain pula mengatakan fardu kifayah. Disamping itu ada sesetengahnya pula berpendapat sunat muakkad dan inilah pendapat Imam Syafi’I r.a yang bermaksud “ Solat berjemaah itu lebih Afdal (bagus) daripada solat berseorangan dengan kadar 27 darjah (pangkat).
Hubungan yang terhasil daripada solat anatara Imam dan makmum. Dan islam juga mensyariatkan beberapa upacara dan perhimpunan antara umat islam untuk menunaikan ibadah pada masa-masa tertentu. Contohnya solat 5 waktu, solat jumaat dan solat dua hari raya.
Solat berjemaah memerlukan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum. Dan bagi solat jumaat berjemaah hukumnya adalah fardu ain bagi orang lelaki (haram ditinggalkan dan berdosa besar). Solat beramai-ramai adalah lebih afdal daripada solat dengan jemaah yang sedikit. Hadis riwayat Rasullullah s.a.w yang bermaksud daripada Ubay bin Kaab katanya, telah bersabda Rasullullah s.a.w : “solat seorang lelaki beserta seorang lelaki adalah lebih baik daripada ia solat seorang diri dan seorang lelaki beserta 2 orang lelaki lebih banyak ganjarannya daripada ia bersolat bersama-sama dengan seorang lelaki sahaja. Manakala lebih banyak jemaah lebih dikasihi Allah s.w.t. (riwayat Ahmad,Abu Daud dan al-Nasa’i).
Masih mendapat pahala berjemaah bila makmum dapat mengikut imam sebelum imam memberi salam. Akan tetapi makmum yang mengikuti dari mula-mula mendapat ganjaran lebih banyak daripada makmum yang mengikut kemudian.
Imam hendaklah meringkaskan solat kecuali kalu makmumnya hanya terdiri daripada golongan yang sedikit bilangannya dan mereka reda.
Hukum solat berjemaah.
• fardhu kifayah bagi solat 5 waktu.
• Wajib bagi solat jumaat.
• Sebahagian ulama mengatakan fardhu ain .
• Imam Syafi’I, Hanafi dan Maliki berpendapat berjemaah ketika solat fardhu adalah sunat muakkad bagi semua orang lelaki yang berakal dan mampu melakukan tanpa sebarang kesulitan.
• Tidak wajib ke atas orang perempuan, kanak-kanak orang sakit dan sebagainya.
• Bagi lelaki lebih afdal berjemaah di masjid.
• Bagi perempuan lebih baik di rumah sahaja.

Syarat-syarat solat berjemaah.

1. Makmum hendaklah berniat mengikut imam.
2. Makmum perlu mengikut pekerjaan imam dan tidak boleh mendahului imam.
3. Melakukan segala perbuatan imam.
4. Makmum janganlah terlambat sampai 2 rukun fi’li daripada imam.
5. Tempat solat makmum tidak boleh terkehadapan daripada imam.
6. Hendaklah sama solat dengan imam.Adab dan tugas imam sebelum solat.

1. Imam hendaklah dalam keadaan bersuci.
2. Imam hendaklah datang ke masjid setelah azan dikumandangkan.
3. Imam hendaklah segera memulakan solat apabila berjemaah telah ramai. Jika jemaah tidak ramai, imam hendaklah menunggu seketika.
4. Imam hendaklah mempunyai keikhlasan yang sempurna terhadap para makmumnya.
5. Imam hendaklah melihat kiri dan kanan saf untuk memastikan kesempurnaan sebelum mengangkat takbir. Jika makmumnya seorang sahaja,imam hendaklah menyuruh makmum itu berdiri di sebelah kanan imam.
6. Dilarang seseorang menjadi imam jika di belakangnya ada orang yang lebih pandai dan utama kecuali orang berkenaan itu menolak. Jika berlaku demikian, maka bolehlah dia maju menjadi imam dan (dengan syarat) dia mengetahui syarat-syarat imam ada pada dirinya, ketika itu makruh menolaknya.
7. Hendaklah imam menjaga waktu solat dan solat pada awal waktu bagi mendapat keredaan Allah s.w.t kerana kelebihan solat pada awal waktu seperti kelebihan akhirat atas dunia.

Adab imam ketika solat

 Hendaklah mengeraskan sedikit suara ketika membaca takbiratulihram supaya makmum dapat mengetahui bahawa imam telah memulakan solat.
 Imam hendaklah diam seketika setelah membaca takbiratulihram sebelum membaca al-Fatihah. Ini bertujuan untuk memberi masa kepada makmum ntuk memulakan solatnya sebelum imam membaca al-Fatihah di samping membaca doa iftitah.
 Imam hendaklah mensirkan(memperlahankan) bacaan ta’awuz iaitu bacaan( auzu billah).
 Imam hendaklah menjaharkan bacaan al-Fatihah, ta’min dan surah pada rakaat pertama dan kedua dalam solat jahar dan mensirkan pada solat sir.
 Imam hendaklah memanjangkan surah pada rakaat pertama dan memendekkan surah pada rakaat kedua.
 Imam hendaklah melaksanakan rukun solat itu dengan tenang dan tertib, supaya makmum dapat melaksanakan solat dengan sempurna.
 Imam hendaklah berusaha seboleh yang mungkin untuk meneladani cara Rasulullah mengimami para sahabatnya dalam solat. Antaranya ialah memerhati para jemaah, agar dia dapat mengetahui kadar bacaan surah yang akan dibacanya dalam solat itu.
 Janganlah imam merosakkan sendi-sendi utama dalam solat, seperti meninggalkan tamakninah, perkara yang sunat dalam solat kerana hendak mengejar masa.
 Imam hendaklah menunggu jemaah berdiri terlebih dahulu sebelum membaca al-fatihah pada rakaat selanjutnya.
 Imam hendaklah berdiri seketika (sekurang-kurangnya sekadar bernafas dalam satu nafas) selepas membaca al-Fatihah dan selepas membaca surah.


Adab imam selepas solat.

Imam hendaklah menghadap kiblat sekadar membaca 3 kali istighfar dan sekadar membaca zikir yang dituntut membacanya sebelum merubah letak kakinya. Jika tidak terus keluar, imam hendaklah berpaling ke arah makmum dengan menghadap pipi kanannya atau pipi kirinya dan tetap menghadap ke arah makmum sekadar lama menanti jemaah wanita keluar. Setelah itu, imam hendaklah bangun dan mengerjakan solat sunat di tempat lain.


Adab makmum sebelum solat
1. Sebelum solat dilakukan,makmum hendaklah membaca tasbih,tahmid dan istighfar sebanyak sepuluh kali.
2. Kemudian membaca doa berikut:
رَبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ وَأَعُوْذُبِكَ رَبِّيْ أَنْ يَحْضُرُوْنَ.
“Wahai tuhanku, aku berlindung kepada-Mu dari godaan syaitan dan aku berlindung kepada-Mu wahai Tuhanku dari kehadiran syaitan-syaitan itu!”

3. Makmum hendaklah berdiri setelah bilal atau muazdzin mengucapkan:
قَدْ قَّامَتِّ الصَّلاَةُ قَدْ قَّامَتِ الصَّلاَةُ.
4. Makmum hendaklah berdiri dengan tenang dan apabila telah berdiri hendaklah membaca:
اللَّهُمَّ ءَتِنِي أَفْضَلَ مَايُؤْتِى عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ.
“Wahai Tuhanku, limpahkanlah kepadaku seutama-utama yang Engkau limpahkan kepada para hamba-Mu yang soleh-soleh.”

5. Makmum hendaklah memenuhi saf hadapan dahulu sebelum membuat saf yang berikutnya. Saf yang baru hendaklah dimulakan dari tengah.

Adab makmum dalam solat

1. Makmum hendaklah membaca takbiratul ihram setelah nyata bahawa imam telah selesai mengucapkan takbirnya.
2. Makmum hendaklah mendengar segala bacaan imam yang dijaharkan dan para makmum hendaklah membaca al-Fatihah di dalam hatinya mengiringi bacaan al-Fatihah imam.
3. Makmum hendaklah membaca amin bersama-sama imam dan jangan mendahului imam.

4. Makmum hendaklah mengerjakan rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud dan berdiri untuk melakukan solat rakaat berikutnya setelah imam sempurna mengerjakannya atau sesudah imam selesai membaca takbir intiwalnya.
5. Hendaklah makmum menyuarakan takbir intiqal dengan perlahan.
6. Makmum hendaklah memberi peringatan kepada imam jika imam terlupa ayat atau surah yang hendak dibacanya mengikut cara-cara yang dibenarkan oleh syarak.


Adab makmum selepas solat

1. Makmum dikehendaki untuk duduk seketika dan membaca zikir, tasbih dan tahmid.
2. Janganlah makmum berdiri sebelum imam bangkit dari duduknya. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam sabda baginda yang bermaksud:
“Bahawasanya aku ini adalah imam kamu kerana itulah jangan kamu mendahului aku melakukan rukuk, sujud, berdiri dan berpaling. Kerana sesungguhnya aku melihat kamu dari hadapan dan dari belakangku, kemudian Rasulullah bersabda: “Demi tuhan yang jiwaku di tangan-Nya, sekiranya kamu melihat apa yang aku lihat tentulah kamu sedikit tertawa dan banyak menangis!”

Susunan saf dari barisan hadapan
Sekiranya jemaah itu terdiri daripada beberapa kumpulan, maka saf itu hendaklah diatur seperti:-
1. Imam
2. Makmum lebih dewasa.
3. Kanak-kanak lelaki.
4. Kanak-kanak perempuan.
5. Perempuan dewasa.
Susunan makmum

 Apabila seorang imam bersembahyang dengan seorang makmum, makmum berada dibelakang imam sebelah kanan.
 Apabila datang seorang makmum yang lain, makmum tersebut hendaklah berada di sebelah kiri imam. Imam perlu ke hadapan dan makmum merapatkan saf.
 Kedudukan kanak-kanak yang belum baligh ketika tiada orang dewasa, maka kedudukannya sama seperti orang dewasa.
 Jama’ah perempuan yang bersolat di belakang lelaki, maka perempuan itu hendaklah berada di belakang jama’ah dan ke kiri sedikit.
 Makruh bagi lelaki berada di belakang saf perempuan. Dan makruh juga perempuan berada di sebelah kiri dan kanan imam.
 Jika seorang makmum sahaja, makruh baginya apabila ia berada di belakang sebelah kiri imam.
 Makruh juga apabila semua makmum berada di sebelah kiri dan di sebelah kanan sahaja.
 Apabila seorang makmum perempuan sahaja, maka perempuan itu perlu berada di sebelah kiri sedikit di belakang imam.


Diriwayatkan sebuah hadis daripada Rasullullah SAW mafhumnya:
“ Rasullullah SAW mengatur saf lelaki di depan saf kanak-kanak dan saf perempuan di belakang saf kanak-kanak”. (Riwayat Muslim).


Kelebihan berjemaah.
 Pahala solat Jama’ah - 27 kali ganda berbanding solat berseorangan.
 Setiap langkah untuk pergi berjama’ah akan mendapat kebaikan dan kenaikan darjat.
 Merupakan cahaya orang Islam pada Hari Akhirat.
sabda Rasulullah S.A.W bermaksud:
“Gembirakanlah orang yang berjalan di dalam gelap menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna pada Hari Akhirat”

 Selain solat Jumaat, yang paling dituntut ialah Subuh, diikuti Isyak dan Asar berdasarkan Hadis berikut.
 Solat Asar sangat dituntut berjama’ah kerana ia adalah solat al-Wusta (pertengahan).
Daripada Uthman bin Affan r.a bahawa Rasulullah S.A.W bersabda dengan maksud:
“sesiapa yang sembahyang Isyak berjama’ah, seolah-olah dia telah bangun bersembahyang separuh malam, dan siapa yang sembahyang subuh berjama’ah, seolah-olah dia telah bangun bersembahyang pada keseluruhan malam”
 Hikmah solat berjemaah

 Mewujudkan rasa kemesraan, berkenal-kenalan, kerjasama antara umat Islam.
 Melatih diri supaya berdisiplin dan cintakan ketaatan kepada perkara-perkara yang makruf.
 Al-Durr al-Mukhtar berpendapat bahawa dengan solat berjama’ah dapat mewujudkan rasa persahabatan dan orang yang jahil tentang agama boleh belajar dengan orang yang alim.

niat

PENDAHULUAN

Sebagai roh, begitulah kedudukan niat dalam sesuatu amalan atau tindakan seseorang. Inilah yang dinyatakan oleh Imam Abu Ishaq al-Shatibi, salah seorang fuqaha' agung mazhab Maliki dalam kitabnya, Al-Muwafaqat. Disebabkan kepentingannya itu, maka niat menjadi syarat bagi penerimaan sesuatu amalan atau ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang hamba. Ini sebagaimana dapat dilihat dalam firman Allah s.w.t. yang menggesa hamba-hamba-Nya supaya menyucikan dan mengikhlaskan niat dalam menyembah serta beribadah kepada-Nya (Surah al-Bayyinah, ayat 5).

Malah dalam Hadith daripada `Umar r.a. yang berkaitan dengan hijrah, persoalan niat turut ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w., "Sesungguhnya setiap amal disertai niat dan sesungguhnya bagi setiap insan apa yang diniatkannya. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan sesiapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dimaksudkan dalam hijrahnya itu." (Muttafaq `Alaih)


KONSEP NIAT

 • Menurut bahasa Arab, niat didefinisikan sebagai suara atau getaran hati terhadap sesuatu yang dihadapi sesuai dengan keinginan mendapat keuntungan atau menghindar kerugian
 • Menurut ilmu syar’i, niat didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan amal perbuatan kerana mengharap redha Allah.

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.(al-Bayyinah : 5)

[1595] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

ASPEK NIAT

Aspek niat itu ada 3 :

1. Diyakini dalam hati.

2. Diucapkan dengan lisan (tidak perlu keras sehingga dapat mengganggu orang lain atau bahkan menjadi ijma.)

3. Dilakukan dengan amal perbuatan.

Jadi niat akan lebih kuat bila ke tiga aspek diatas dilakukan semuanya, sebagai contoh berniat untuk solat, hatinya berniat untuk solat, lisannya mengucapkan niat untuk solat dan tubuhnya melakukan amal solat. Demikian pula apabila kita mengimani segala sesuatu itu haruslah dengan hati yang yakin, ucapan dan tindakan yang berterusan.

Niat baiknya seorang muslim itu tentu saja akan keluar dari hati yang khusyuk dan tawadhu’, ucapan yang baik dan santun, serta tindakan yang difikirkan masak-masak dan tidak tergesa-gesa. Karana dikatakan dalam suatu hadis Nabi Muhammad S.A.W yang bermaksud:

“Apabila yang diucapkan lain dengan yang diperbuat termasuk ciri-ciri orang yang munafik”

DALIL-DALIL IKHLAS DALAM NIAT

Pengertian Ikhlas

Dari segi bahasa : Bersih atau suci

Dari segi Istilah : Niat tulus murni kerana Allah dalam melakukan amalan dan pekerjaan

Ciri Sifat Ikhlas

 • Ada prinsip dan matlamat jelas iaitu keredaan Allah
 • Jadikan setiap pekerjaan sebagai ibadat
 • Baiki mutu kerja dari semasa ke semasa
 • Gigih kejar cita-cita dan tabah hadapi ujian
 • Merendah diri
 • Guna kelebihan untuk berkhidmat kepada orang ramai
 • Ingat Allah dalam aktiviti yang dilakukan

Kelebihan Orang yang Bersifat Ikhlas

 • Sentiasa bertaqwa
 • Amalan diterima Allah
 • Balasan berlipat ganda
 • Ketenangan jiwa

Akibat tidak ikhlas

 • Dalam perbuatan

- Dipandang hina masyarakat

- Tiada kesungguhan dan ketekunan

- Lahir budaya negative

 • Dalam ibadat

- Tidak diterima Allah

- Rosak dan tidak diberikan pahala

- Syirik khafi

Perkara yang Boleh Merosakkan Amalan dan Pahala

 • Mengungkit-ungkit kebaikan untuk harapkan balasan
 • Menyakiti orang lain
 • Riya: Menunjuk kebaikan untuk mendapat pujian orang ramai
 • Tidak beriman dengan Allah dan akhirat

Sabda Nabi Muhammad S.A.W yang bermaksud :

“Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya…”

· Terdapat sebuah kisah mengenai sebuku roti sebagai penebus dosa yang menceritakan tentang niat seorang insan yang tekun beribadah.

Abu Burdah bin Musa Al-Asya’ari meriwayatkan, bahawa ketika menjelang wafatnya Abu Musa pernah berkata kepada puteranya : “Wahai anakku, ingatlah kamu akan cerita tentang seseorang yang mempunyai sebuku roti.

Dahulu kala di sebuah tempat ada seorang lelaki yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Ibadah yang dilakukannya itu selama lebih kurang 70 tahun. Tempat ibadahnya tidak penah ditinggalkannya, kecuali pada hari-hari yang telah ditentukan. Akan tetapi pada suatu hari, dia digoda oleh seorang wanita sehingga diapun tergoda dengan pujuk rayunya dan bergelumang di dalam dosa selama 7 hari sebagaimana perkara yang dilakukan oleh pasangan suami isteri.

Setelah ia sedar, maka ia lalu berniat untuk bertaubat, sedangkan tempat ibadahnya itu ditinggalkannya, kemudian ia berniat dan melangkahkan kakinya pergi mengembara sambil disertai dengan mengerjakan solat dan sujud.

Akhirnya dalam pengembaraannya itu ia sampai ke sebuah pondok yang dimana dalamnya sudah terdapat 12 orang fakir miskin, sedangkan lelaki itu juga bermaksud untuk menumpang bermalam disana, kerana sudah sangat letih dari sebuah perjalanan yang sangat jauh, sehingga akhirnya dia tertidur bersama dengan lelaki fakir miskin dalam pondok itu.

Rupanya disamping pondok itu ada sebuah kedai yang terdapat seorang pendita yang setiap malamnya selalu mengirimkan beberapa buku roti kepada fakir miskin yang menginap di pondok itu dengan masing-masingnya mendapat sebuku roti setiap seorang. Pada waktu yang lain, datang pula orang lain yang membagi-bagikan roti kepada setiap fakir miskin yang berada di dalam pondok tersebut, begitu juga dengan lelaki yang sedang bertaubat kepada Allah itu juga mendapat bahagian, kerana disangka sebagai orang miskin.

Rupanya salah seorang di antara orang miskin itu ada yang tidak mendapat bahagian dari orang yang membahagikan roti tersebut, sehingga orang fakir miskin itu berkata kepada orang yang membahagikan roti tersebut “ Mengapa kamu tidak memberikan roti itu kepadaku”.

Orang yang membahagikan roti tersebut menjawab “ Kamu dapat melihat sendiri, roti yang aku bagikan semuanya telah habis, dan aku tidak membahagikan kepada mereka lebih dari sebuku roti”.

Mendengar ungkapan dari orang yang membahagikan roti tersebut, maka lelaki yang sedang bertaubat itu lalu mengambil roti yang telah diberikan kepadanya dan memberikan kepada orang fakir miskin yang tidak mendapat bahagian tadi. Sedangkan keesokan harinya, orang yang bertaubat itu meninggal dunia.

Di hadapan Allah, maka ditimbanglah amal ibadah yang pernah dilakukan oleh orang bertaubat itu selama lebih kurang 70 tahun dengan dosa yang dilakukan selama 7 malam. Ternyata hasil dari timbangan tersebut, amal ibadat yang dilakukan lebih kurang 70 tahun itu dikalahkan oleh kemaksiatan yang dilakukan selama 7 malam. Akan tetapi ketika dosa yang dilakukan selama 7 malam itu ditimbang dengan sebuku roti yang pernah diberikanya kepada fakir miskin yang sangat memerlukannya, ternyata amal sebuku roti tersebut dapat mengalahkan perbuatan dosanya selama 7 malam itu.

Kepada anaknya Abu Musa berkata : “Wahai anakku, ingatlah olehmu akan orang yang memiliki sebuku roti tersebut”

Kesimpulannya seperti sabda Nabi Muhammad S.A.W yang bermaksud :

“Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan kekayaanmu, tetapi Allah sangat memperhatikan hati & perbuatanmu”

BENTENGI IMAN DENGAN LIMA KEKUATAN

Daripada Imam Syafie berkata:

“Iman mempunyai bentengnya bagi menghalang segala serangan yang cuba merobohkannya. Oleh itu, bagi menguatkan benteng iman, perlulah di bajai keimanan dengan perkara iaitu yakin, ikhlas, mengerjakan amalan sunat, istiqamah, bertatasusila ataupun berdisiplin di dalam mengerjakan ibadah.”

LIMA BENTENG KEKUATAN

Sebutir biji benih yang kita semai, kita harapkan ia tumbuh dan membesar dan berbuah, mestilah dipagari bagi mengawalnya daripada serangan musuh. Tanpa pagar yang kukuh dan sempurna, musuh-musuh tanaman akan merosakkan biji benih yang di semai itu. Kita pula tidak akan memperoleh hasilnya lagi. Pada waktu itu janganlah disalahkan musuh-musuh itu, tetapi salahkan diri sendiri yang tidak menjalankan tugas mengawal tunas yang tumbuh. Begitulah ibaratnya yang dapat difahami bahawa iman itu selepas di usahakan mencari dan menyuburkannya, wajib pula mengawalnya daripada serangan musuh-musuh yang merosakkan iman. Tanpa pagar atau benteng yang kukuh, pasti iman terancam oleh musuhnya iaitu nafsu dan syaitan. Antara benteng iman itu adalah:

1. Yakin

2. Ikhlas

3. Mengerjakan amalan sunat

4. Istiqamah beramal

5. Betatasusila dan berdisiplin dalam mengerjakan ibadah.

KEPENTINGAN NIAT

Hadith daripada `Umar r.a. yang berkaitan dengan hijrah, persoalan niat turut ditegaskan oleh Rasulullah s.a.w., "Sesungguhnya setiap amal disertai niat dan sesungguhnya bagi setiap insan apa yang diniatkannya. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan sesiapa yang hijrahnya itu untuk harta dunia yang hendak diperolehnya ataupun untuk seorang wanita yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya kepada sesuatu yang dimaksudkan dalam hijrahnya itu." (Muttafaq `Alaih)

Dalam peristiwa Hijrah yang berlaku pada bulan September 622 M. itu, terdapat salah seorang sahabat yang turut menyertainya semata-mata kerana keinginannya untuk mengahwini seorang wanita, iaitu Ummu Qais. Baginda s.a.w. mengetahui maksud lelaki berkenaan (yang kemudian digelar "Muhajir Ummi Qais") lalu memberikan peringatan sebagaimana yang jelas dalam Hadith ini.

Teguran dan peringatan yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. ini disebabkan suasana yang menyelubungi Baginda dan sahabat-sahabat ketika itu. Pada saat-saat yang genting itu, Nabi s.a.w. dan sahabat-sahabat yang lain menyandarkan tujuan penghijrahan mereka dari kampung halaman yang tercinta ke Madinah, kota yang terletak kira-kira 280 batu (320 km) ke utara Makkah itu semata-mata hanya kerana Allah s.w.t. Dengan kata-kata lain, penghijrahan bagi kepentingan, penyebaran dan kedaulatan agama Islam.

Oleh sebab niatnya itu, tiadalah yang diperoleh oleh lelaki berkenaan kecuali apa yang dihajatinya. Berbeza pula dengan sahabat-sahabat lain, yang sanggup menempuh segala kesulitan dengan penuh ketulusan hati demi menyelamatkan i`tiqad mereka yang suci, bagi mereka, pahala serta ganjaran yang besar. Ini kerana, hijrah yang disempurnakan oleh mereka semata-mata demi mengharapkan keredaan Allah serta Rasul-Nya.

Berasaskan Hadith yang menekankan kedudukan penting niat inilah juga `ulama' usul fiqh membentuk salah satu kaedah fiqh asas, "Setiap urusan (perkara) bergantung pada niatnya". Kaedah fiqh ini memberikan maksud bahawa hukum sesuatu perkara, iaitu perkataan atau perbuatan ditentukan berdasarkan niat atau maksud individu yang melaksanakannya.

PERKARA YANG MEROSAKKAN NIAT

Antara perkara yang meragukan atau merosakkan niat :

1. Keinginan berhenti dari suatu amalan.

2. Ingin melakukan semula amalan-amalan yang buruk akibat pengaruh luar iaitu dalam istilah psikologi ialah ekstrinsik ( keadaan sekeliling yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu). Maka kita haruslah memegang teguh pada ajaran Islam supaya diri tidak mudah terpedaya.

3. Muncul keraguan terhadap suatu amalan

Ø Justeru perlu sentiasa memperbaharui niat.

Dalam kehidupan kita hari ini, niat kelihatannya tidaklah begitu dipentingkan dan yang lebih diutamakan hanyalah matlamat atau hasil daripada usaha yang dilaksanakan. Sedangkan pada hakikatnya yang diterima dan dinilai di sisi Allah ialah apa yang diniatkan dalam hati. Maka dengan demikian, kita dapat melihat betapa sebahagian kita sanggup melakukan apa sahaja meskipun melanggar batasan syarak, demi memperoleh keuntungan duniawi. Misalnya, pemerolehan sumber pendapatan atau kekayaan tidak dihadkan hanya semata-mata melalui cara yang digariskan oleh syarak dan diredai Allah s.w.t. Begitu juga dengan pangkat atau kedudukan, kuasa, pengaruh dan sebagainya. Apa jua cara yang membolehkan ia diraih, akan diusahakan sehabis daya, walaupun melalui penipuan, penindasan, kezaliman dan penganiayaan terhadap orang lain. Malah, tanpa segan-silu diisytiharkan pula bahawa segala usaha yang penuh kesungguhan itu hanya dengan tujuan serta niat yang besar; demi agama, bangsa dan negara. Sedangkan jauh di sudut hati, diketahui tujuan dan matlamat sebenar yang dicita-citakan, iaitu semata-mata demi kepentingan diri, kemasyhuran atau untuk meraih pujian.

Disebabkan niat buruk itu menjadi paksi bagi segala tindakan kita, maka tidaklah menghairankan sekiranya kita dapat melihat bagaimana kesan atau akibatnya juga sedemikian sifatnya. Sebagai contoh, jika sumber pendapatan datangnya melalui usaha berasaskan niat yang terpesong daripada landasan kebenaran, maka ia akan menyebabkan hilangnya keberkatan pada rezeki yang diperoleh. Kehilangan keberkatan ini pula seterusnya akan menyebabkan jiwa diselubungi sifat-sifat keji dan akhirnya ia mempengaruhi pula keperibadian dan tingkah laku.

Terdapat juga keadaan, iaitu niat atau matlamat dipergunakan pula bagi menghalalkan cara atau kaedah yang digunakan untuk mencapai sesuatu. Misalnya seseorang mengatakan bahawa pembabitannya dalam pekerjaan yang tidak halal atau yang diragui kedudukannya disebabkan percampuran antara unsur halal dengan haram, adalah semata-mata dengan niat yang suci, iaitu bagi menyara keluarga. Atau juga seseorang menggunakan wang daripada hasil rompakan untuk menunaikan ibadah haji atau juga bagi menunaikan tujuan mulia yang lain dengan niatnya melaksanakan kewajipan terhadap Allah s.w.t. Jelas di sini bahawa niat tersebut tidak sama sekali dapat menghalalkan cara atau kaedah yang digunakan bagi melaksanakan tujuan berkenaan dan inilah yang dapat dilihat dalam kaedah shar`iyyah yang menetapkan "matlamat tidak menghalalkan cara".

Tidak dinafikan bahawa wujud sebilangan anggota masyarakat yang benar-benar tulus dalam usaha dan perjuangan mereka. Apa yang menjadi sandaran harapan mereka ialah keredaan Allah s.w.t. dan kejayaan dalam memakmurkan kehidupan masyarakat serta ummah. Malah, mereka berasa bimbang sekiranya nikmat yang dikecapi merosakkan diri serta mencemarkan niat atau keikhlasan mereka dalam berusaha. Selain itu, perjuangan kumpulan kecil insan seperti ini juga menghasilkan kesan yang berbeza dengan apa yang dikecapi oleh golongan yang mendasarkan usaha mereka atas niat serta matlamat yang tertumpu pada kepentingan diri atau untuk mendapatkan kemasyhuran atau pula demi keuntungan duniawi semata-mata. Usaha mereka yang ikhlas itu dilimpahi keberkatan, misalnya melalui kemajuan perniagaan serta pelaburan yang dijalankan dan sentiasa memperoleh jalan keluar bagi setiap kesulitan yang ditempuh. Selain itu, kegigihan mereka demi membawa kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, pasti dipermudah, sesuai dengan niat dan matlamat yang diharapkan. Ternyata, kejayaan dan lebih penting lagi, kelangsungan usaha serta perjuangan mereka ini hanyalah disebabkan asasnya yang teguh lagi utuh, iaitu ketulusan niat dan kesucian matlamat yang disasarkan.

KESIMPULANNYA

Kesimpulannya, sesuai dengan kedudukan niat sebagai salah satu daripada tiga bahagian Islam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Shafi`e dan imam-imam yang lain, maka ia perlulah diberikan perhatian yang sebaik-baiknya dalam setiap amal, perbuatan dan tindakan yang dilaksanakan. Ini penting bagi memastikan setiap usaha dan amalan yang dilaksanakan bukanlah dengan sia-sia sahaja, yakni tidak dinilai di sisi Allah serta hanya menepati apa yang diingini atau diniatkan sahaja.

Begitu besarnya peranan niat turut dapat dilihat dalam sebuah lagi Hadith, khususnya apabila ia digandingkan dengan jihad. "Tiada lagi hijrah sesudah pembebasan (Makkah) tetapi yang ada ialah jihad serta niat dan apabila diperintahkan supaya kamu keluar, maka keluarlah." (Muttafaq `Alaih)

Dalam menjelaskan maksud Hadith ini, Imam Nawawi mengatakan, "Keburukan yang tamat dengan terhapusnya hukum hijrah dapat dihasilkan dengan jihad dan niat yang baik. Apabila kamu diperintahkan oleh pemimpin kamu supaya keluar untuk berjihad dan melaksanakan amal yang baik, maka hendaklah kamu keluar."